Ettevõttest

Storkson OÜ on 2007. aastast tegutsev ettevõtte, kelle põhiliseks tegevusalaks on kemikaali käitlejatele ette nähtud dokumentatsiooni koostamise ja nõustamisega.

VISIOON on olla ohutuse kasvu tagamisel märkimisväärne panustaja.

MISSIOON on ettevõtete ja asutuste usaldusväärse partnerina aidata tõsta inimeste turvalisust ja säästa vara.