Teenused

Kemikaaliohutus:
Kemikaaliseaduse §22 alusel A ja B kategooria suurõnnetuse ohuga ning ohtlikele ettevõtetele kehtestatud nõuete täitmine §23 lg 8 alusel kehtestatud normatiivide alusel

  • Teabeleht
  • Riskianalüüs
  • Ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaan
  • Ohutuse tagamise süsteemi kirjeldus
  • Ohutusaruanne

Tuleohutus:
Tuleohutuse seaduse §3 alusel kehtestatud nõuete täitmine ettevõtetes ja asutustes

  • Tulekahju korral tegutsemise plaan
  • Tuleohutuskoolitus
  • Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus
  • Tuleohutushaldus
  • Tuleohutusalane konsultatsioon